Lidmaatschap

 

Lid worden van de Masters

Het is mogelijk om eerst kennis te maken met de club/sport. Voordat u lid wordt kunt u 3 proeftrainingen volgen. Hiervoor kunt u contact opnemen met  Albert Boonstra. Als u na de proeftrainingen lid wilt worden dan kunt u een Inschrijfformulier invullen die verkrijgbaar en weer in te leveren is bij Albert Boonstra.

Aan de inschrijving zijn eenmalig kosten verbonden van € 15,00. Deze worden geïnd bij de betaling van de eerste contributie.

U kunt op ieder moment van een jaar lid worden per eerste van de maand volgend op de maand van aanmelding.

 

Lid worden door het invullen en ondertekenen van een inschrijfformulier

Als u besluit lid te worden vult u een formulier in met uw gegevens. Een vereniging als Aqua-Novio’94 draait op vrijwilligers. Een enquête om te inventariseren of u of familie een vrijwilligersfunctie zou willen vervullen is daarom een onderdeel van het inschrijfformulier. Bij het ondertekenen van het inschrijfformulier verklaart u zich akkoord met de statuten en het huishoudelijk reglement van Aqua-Novio’94. HHregelement vindt u hier. Statuten opvragen bij de secretaris van de vereniging.

Daarnaast verklaart u zich akkoord met het dragen van verenigingskleding tijdens wedstrijden als dat binnen de afdeling van toepassing is.

 

Duur lidmaatschap

Het lidmaatschap is voor wedstrijdafdelingen (dit zijn de afdelingen wedstrijdzwemmen, synchroonzwemmen, waterpolo en masters) per seizoen. Contributie-inning gebeurt maandelijks per incasso tot het einde seizoen. Indien er tussentijds opgezegd wordt volgt er geen teruggave van contributie en blijft betaling van contributie verplicht tot einde seizoen. Het seizoen begint op 1 juli en eindigt op 30 juni van het daaropvolgende jaar. Opzegging kan uitsluitend schriftelijk, vóór het einde van het seizoen bij de voorzitter of diens vervanger van de afdeling waar u ingeschreven bent. Er bestaat een opzegtermijn van 1 maand. Als u uw lidmaatschap wilt beëindigen zult u dat dus vóór 1 juni moeten doen.

 

Uw lidmaatschap eerder dan aan het einde seizoen beëindigen?

Wilt u eerder uw lidmaatschap beëindigen dan aan het einde van het seizoen. Dan neemt u contact op met de afdelingsvoorzitter die in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot betalen van contributie kan verlenen.

 

Betaling contributie

Door ondertekening van het inschrijfformulier geeft u aan Aqua-Novio’94 toestemming om doorlopend incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven en geeft u toestemming aan uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Aqua-Novio’94. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank en vraag naar de voorwaarden.

 

Hoogte contributie:

Bij de meeste afdelingen bestaat een staffel per leeftijdscategorie of is er een contributie staffel waarbij de contributie hoger wordt naarmate er meer gebruik van het badwater wordt gemaakt. Daarnaast rekenen sommige afdelingen de KNZB contributie soms dóór aan het lid. De KNZB contributie is verplicht als je lid van de vereniging wordt en wordt hoger als je ook aan wedstrijden deelneemt i.v.m. een KNZB startnummer.

 

Opzeggen: Bij wie afmelden

U meld zich af bij uw trainer en bij de voorzitter of diens vervanger binnen de afdeling. De voorzitter of diens vervanger geeft dit vervolgens door aan de ledenadministratie van de vereniging.