Lid worden van Synchroonzwemmen

Lid worden van Aqua-Novio

U kunt lid worden door het Inschrijfformulier digitaal in te vullen. U ontvangt normaal gesproken binnen één week per e-mail een bevestiging van uw inschrijving. Eventueel bijzonderheden staan daarop vermeld.

Het is mogelijk om eerst kennis te maken met de club en/of de sport. U kunt dan contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar ons afdelingssecretariaat. Daarin legt u kort uw situatie uit en u vermeld het telefoonnummer waarop wij u kunnen bereiken. Er wordt dan binnen één week contact met u opgenomen om afspraken te maken over de proefperiode. Na afloop van deze periode besluit u of lid wordt.

Aan de inschrijving zijn eenmalig kosten verbonden van € 15,00. Deze worden geïnd bij de betaling van de eerste contributie.

U kunt op ieder moment van een jaar lid worden per eerste van de maand volgend op de maand van aanmelding.

 

Inschrijfformulier synchroonzwemmen

  • Tijdens training/wedstrijden kunnen er foto's worden gemaakt en eventueel gepubliceerd op de verenigingswebsite of Facebookpagina.
  • Automatische afschrijving

    U verklaart zich akkoord met de statuten en het huishoudelijk reglement van Aqua-Novio’94 (inzage bij het secretariaat). Wedstrijdsporters verplichten zich wedstrijden te bezoeken in verenigingskleding van Aqua-Novio’94. Het lidmaatschap is voor wedstrijdafdelingen (dit zijn de afdelingen wedstrijdzwemmen, synchroonzwemmen, waterpolo en masters) per seizoen. Contributie-inning gebeurt maandelijks per incasso tot het einde seizoen. Indien er tussentijds opgezegd wordt volgt er geen teruggave van contributie en blijft betaling van contributie verplicht tot einde seizoen. Het seizoen begint op 1 juli en eindigt op 30 juni van het daaropvolgende jaar. Opzegging kan uitsluitend schriftelijk, vóór het einde van het seizoen bij de voorzitter of diens vervanger van de afdeling waar u ingeschreven bent. Door verzending van dit formulier geeft u aan Aqua-Novio’94 toestemming om doorlopend incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven en geeft u toestemming aan uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Aqua-Novio’94. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank en vraag naar de voorwaarden. Aan de inschrijving zijn éénmalig kosten verbonden van Euro 15,-. Deze worden geïnd bij de betaling van de eerste contributie.