Lidmaatschap

Lid worden van waterpolo

U kunt lid worden door het Inschrijfformulier digitaal in te vullen. U ontvangt normaal gesproken binnen één week per e-mail een bevestiging van uw inschrijving. Eventueel bijzonderheden staan daarop vermeld.

Het is mogelijk om eerst kennis te maken met de club en/of de sport. U kunt dan contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar ons afdelingssecretariaat. Daarin legt u kort uw situatie uit en u vermeld het telefoonnummer waarop wij u kunnen bereiken. Er wordt dan binnen één week contact met u opgenomen om afspraken te maken over de proefperiode. Na afloop van deze periode besluit u of lid wordt.

Aan de inschrijving zijn eenmalig kosten verbonden van € 15,00. Deze worden geïnd bij de betaling van de eerste contributie.

U kunt op ieder moment van een jaar lid worden per eerste van de maand volgend op de maand van aanmelding.

Inschrijfformulier

Lid zijn

Basistarief (trainen, geen wedstrijden)
€26,00

Waterpolo plustarieven (trainen en wedstrijden)
+€5,50 (12 jaar en jonger)
+€7,00 (13 jaar en ouder | Minder dan 3 uur per week trainen)
+€11,00 (13 jaar en ouder | Meer dan 3 uur per week trainen)

Rekenvoorbeeld
Mike is 31 jaar oud, speelt wedstrijden en traint meer dan 3 uur per week. Hij betaalt dus maandelijks het basistarief van 26 euro en het plustarief van 11 euro = 37 euro per maand.

13 jaar
Op 1 juli van elk jaar wordt bekeken hoe oud de leden zijn. Dus als iemand op 17 januari 2018 13 jaar wordt. Dan dient er tot 30 juni 2018 slechts €5,50 betaald te worden. Vanaf 1 juli dient er €7,00 of €11,00 betaald te worden.

Het sportseizoen kent intensieve perioden (competitie en voorbereiding) en minder intensieve perioden (na afloop competitie en vakantie). Om de kosten gelijkmatig te verdelen is de jaarcontributie verdeeld over 12 gelijke perioden. De contributie wordt maandelijks automatisch geïncasseerd.

Als een automatische incasso mislukt, ontvangt u een factuur. U dient dan binnen de aangegeven termijn te betalen, de kosten voor het aanmaken van de factuur en verwerking van de betaling worden voor € 2,50 bij u in rekening gebracht.

Wanneer tijdige betaling uitblijft, volgt er een inningsprocedure die uiteindelijk kan leiden tot een gerechtelijke invordering.

Lidmaatschap opzeggen

Als afdeling gaan wij met de KNZB en exploitanten verplichtingen aan voor een heel seizoen. Dat seizoen eindigt op 30 juni, waarmee het nieuw seizoen dus begint op 1 juli.

Om deze reden is opzegging slechts mogelijk per 1 juli, met een opzegtermijn van 1 maand dient opzegging dus plaats te vinden vóór 1 juni. U kunt opzeggen door een e-mail (klik hier) te sturen naar ons afdelingssecretariaat. U ontvangt binnen één week een bevestiging. Als er nog bijzonderheden (bijvoorbeeld achterstallige contributie) wordt opzegging niet eerder geaccepteerd, dan nadat deze bijzonderheden zijn opgelost.

Wisselen van vereniging

Het overschrijven van een vereniging naar een andere vereniging is door de KNZB aan voorwaarden verbonden. Omdat de verenigingen voor 1 juni hun teams voor het volgend seizoen aan moeten melden. Dienen overschrijvingen voor 1 juni door de KNZB ontvangen te zijn. Alle overschrijvingen die op of na 1 juni ontvangen worden, worden door de KNZB niet meer voor het nieuwe seizoen in behandeling te genomen. Daarnaast dient u ook rekening te houden met de verwerking van de overschrijving door de nieuwe en oude vereniging. Het is dus verstandig om overschrijvingen ruim voor 1 juni bij de verenigingen kenbaar te maken.

Voor spelers uit de topsportselectie gelden gedragsregels waar zowel de spelers als de verenigingen zich aan dienen te houden.

Overschrijven gaat als volgt

U meldt zich af als lid van uw bestaande vereniging, deze vereniging schrijft u uit en meldt startkaart en eventueel W-official ook af.

U meldt u aan als lid bij de nieuwe vereniging, onder vermelding dat het gaat om een overschrijving. De nieuwe vereniging vraagt een startkaart aan en eventueel een nieuwe W-official kaart.

De oude vereniging ontvangt van de KNZB een melding van overschrijving en krijgt daarmee de gelegenheid bezwaar aan te tekenen. Als dat bezwaar er niet is of niet kenbaar wordt gemaakt, verwerkt de KNZB de overschrijving.