Samenwerking

Door samenwerking sportief en sterker

Aqua-Novio ’94 heeft als visie om kinderen op te leiden in de zwemsport, zodat zij zich veilig voelen in het water en kunnen genieten van de watersport. Daartoe bieden wij onder deskundige begeleiding zowel recreatiesport als prestatiesport aan. In Nederland zien we een ontwikkeling in sportland waarbij sportverenigingen en scholen vanuit een gemeenschappelijke maatschappelijke betrokkenheid steeds meer samenwerken om jonge kinderen aan het sporten te krijgen. De overheid stimuleert dit en het is misschien wel de belangrijkste doelstelling van het Olympisch programma 2028! Aqua-Novio ‘94 stelt haar expertise ter beschikking aan het onderwijs zodat kinderen binnen het reguliere schoolprogramma van lichamelijke opvoeding de kans krijgen om kennis te maken met waterpolo als sport.

Om deze doelstelling te bereiken werken wij samen met de volgende organisaties:

Sportbond KNZBWaterpolo Federatie Nederland

 

KNZB erkenning

Aqua-Novio ’94 is door de KNZB erkend als leervereniging waterpolo. 
Voor cursisten van de leergang waterpolo hebben wij praktijkbegeleiders voor de niveau’s 2 en 3.
Op 5 december 2011 is Aqua-Novio ’94 door de KNZB erkent als schoolactieve zwemvereniging.

school actieve vereniging

Waterpolo Federatie Nederland

De rol van de Waterpolofederatie Nederland (werkgroepen) en de KNZB (ondersteunend) is om kwaliteit, continuïteit en stabiliteit van de programma’s te borgen. Daarvoor is het noodzakelijk een ondersteuningsprogramma op te bouwen waarbij bijeenkomsten, een website met ondermeer analyse tools, goede voorbeelden, kant en klare trainingsmodules en- vormen, kennisuitwisseling (bijvoorbeeld linkedIn-groepen) e.d. kernbegrippen zijn. Het deelnemen aan bijeenkomsten maakt onderdeel uit van de certificering en is dus niet vrijblijvend. Waar nodig is individueel maatwerk mogelijk. Dit kan op locatie van de vereniging zijn of bij het centrale ondersteuningspunt. De faciliteiten zijn uitsluitend toegankelijk voor leden van de Waterpolofederatie Nederland.

Wat is de Waterpolo Federatie Nederland (WFN)?
De WFN is een samenwerking tussen de KNZB en de topsportverenigingen uit de eredivisie. Deze verenigingen zijn allen lid van de WFN. Zij hebben met elkaar afgesproken om het Nederlandse waterpolo weer op de wereldkaart te zetten. Dit wil men bereiken door kwaliteitseisen te stellen aan de clubs die in de eredivisie spelen. Denk bijvoorbeeld aan de aanwezigheid van een fysiotherapeut, metal coach, samenwerking met een WOC en andere faciliteiten om spelers te ontwikkelen.

Waarom wil Aqua-Novio ’94 lid worden van de WFN?
Om deel te mogen nemen aan de eredivisie is naast het behalen van de sportieve prestatie ook het lidmaatschap van de WFN een vereiste. Daarnaast kan Aqua-Novio als aspirant-lid meedraaien in het programma van de WFN. Denk bijvoorbeeld aan oefencampagnes en trainingsstages georganiseerd vanuit de WFN.