Lidmaatschap

Lid worden

Het is mogelijk om eerst kennis te maken met de club en/of de sport. Voordat u lid wil worden van de afdeling wedstrijdzwemmen kunt u 1 maand proefzwemmen. Hiervoor kunt u contact opnemen metAnnemie Furer. Als u na de proeftrainingen lid wil worden dan kunt u een Inschrijfformulier invullen die verkrijgbaar en weer in te leveren is bij Marco Furer. Eventueel bijzonderheden staan daarop vermeld.

Aan de inschrijving zijn eenmalig kosten verbonden van € 15,00. Deze worden geïnd bij de betaling van de eerste contributie.

U kunt op ieder moment van een jaar lid worden per eerste van de maand volgend op de maand van aanmelding.

 

Lid zijn

Aan het lidmaatschap is uiteraard een contributie verbonden. Wij kennen de volgende contributieregeling:

Tariefgroepen wedstrijden Maandtarief Opmerking
Lidmaatschap vanaf 13 jaar € 31,00 Max. 3 trainingsuren
Lidmaatschap jonger dan 13 jaar € 29,50 Max. 3 trainingsuren

 

Note: 
Als er meer trainingsuren gezwommen worden dan de aangegeven 3 uur, dan zal elk uur wat meer wordt gezwommen de contributie met een percentage van de contributie worden opgehoogd.

 

Het sportseizoen kent intensieve perioden (competitie en voorbereiding) en minder intensieve perioden (na afloop competitie en vakantie). Om de kosten gelijkmatig te verdelen is de jaarcontributie verdeeld over 12 gelijke perioden. De contributie wordt maandelijks automatisch geïncasseerd.

Als een automatische incasso mislukt, ontvangt u een factuur. U dient dan binnen de aangegeven termijn te betalen, de kosten voor het aanmaken van de factuur en verwerking van de betaling worden voor € 2,50 bij u in rekening gebracht.

Wanneer tijdige betaling uitblijft, volgt er een inningsprocedure die uiteindelijk kan leiden tot een gerechtelijke invordering.

 

Lidmaatschap opzeggen

Als afdeling gaan wij met de KNZB en exploitanten verplichtingen aan voor een heel seizoen. Dat seizoen eindigt op 30 juni, waarmee het nieuw seizoen dus begint op 1 juli.

Om deze reden is opzegging slechts mogelijk per 1 juli, met een opzegtermijn van 1 maand dient opzegging dus plaats te vinden vóór 1 juni. U kunt opzeggen door een e-mail: Afdelingsecretariaat te sturen naar ons afdelingssecretariaat. U ontvangt binnen één week een bevestiging. Als er nog bijzonderheden (bijvoorbeeld achterstallige contributie) wordt opzegging niet eerder geaccepteerd, dan nadat deze bijzonderheden zijn opgelost.